HYPOTÉKA PRO PODNIKATELE – DÍL 1/3 – PROKAZOVÁNÍ PŘÍJMU

V POSLEDNÍ DOBĚ SE NA MĚ OBRÁTILO PÁR LIDÍ, JAK JE TO S HYPOTÉKOU PRO OSVČ. TYTO DOTAZY MĚ INSPIROVALY, A PROTO JSEM SE ROZHODL NAPSAT TENTO ČLÁNEK. VZHLEDEM K TOMU, ŽE TÉMA JE OBSÁHLÉ, ROZHODL JSEM SE HO ROZDĚLIT NA 3 ČÁSTI. SNAD VÁM PŘEČTENÍ POMŮŽE ZÍSKAT PŘÍNOSNÉ INFORMACE, ABYSTE ZÍSKALI VAŠÍ HYPOTÉKU BEZ VĚTŠÍCH KOMPLIKACÍ.

1) PROKAZOVÁNÍ PŘÍJMU – PAUŠÁL X SKUTEČNÉ VÝDAJE X OBRAT

JAK BY VÁS ASI SAMOTNÉ NAPADLO, NEJVĚTŠÍ KOMPLIKACE NASTÁVAJÍ U OSVČ PŘI PROKAZOVÁNÍ BONITY (JEDNODUŠE ŘEČENO DŮVĚRYHODNOSTI KLIENTA). KAŽDÁ BANKA MÁ SVÉ SPECIFICKÉ PODMÍNKY PODLE KTERÝCH POSUZUJE KLIENTA. ZAJÍMÁ SE O JEHO SCHOPNOST DOSTÁT SVÝM ZÁVAZKŮM V BUDOUCNU. HODNOTÍ SE ZDE DOKLÁDÁNÍ OFICIÁLNÍHO PŘÍJMU. ALE PŘÍJEM NENÍ JEDINÝM FAKTOREM OVLIVŇUJÍCÍM CELKOVÝ VÝSLEDEK BONITY. BANKA ZKOUMÁ TAKÉ BANKOVNÍ A NEBANKOVNÍ REGISTRY, ABY MĚLA PŘEDSTAVU O HISTORII KLIENTA A JAKÝM ZPŮSOBEM V MINULOSTI SPLÁCEL SVÉ ZÁVAZKY.

BANKOVNÍ I NEBANKOVNÍ REGISTRY ROZVÁDĚT NEBUDU. TY BUĎ MÁTE NEBO NEMÁTE V POŘÁDKU. POKUD JE NEMÁTE V POŘÁDKU, BUDETE MÍT V BANCE PRAVDĚPODOBNĚ PROBLÉM! JAK S TÍM PRACOVAT JE VELMI INDIVIDUÁLNÍ A NEBUDU SE TOMU ZDE VĚNOVAT. (V PŘÍPADĚ ZÁJMU MĚ KONTAKTUJTE PŘES SOUKROMOU ZPRÁVU)

ZKONTROLOVAT VAŠE REGISTRY SI MŮŽETE ZDE:

WWW.KOLIKMAM.CZ

KÁMEN ÚRAZU:

VE SVÉ PRAXI SE NEJČASTĚJI SETKÁVÁM S TÍM, ŽE PODNIKATELÉ MAJÍ URČITOU PŘEDSTAVU O VÝŠI SVÝCH PŘÍJMŮ. TATO PŘEDSTAVA SE VŠAK NESHODUJE S POSTUPY, JAK POSUZUJE PŘÍJEM BANKA.

  • CO SI VĚTŠINOU MYSLÍ PODNIKATELÉ: POKUD MÁM V DP V ŘÁDKU 101 NAPŘÍKLAD 840.000 KČ, TAK MŮJ PŘÍJEM JE 70.000 KČ MĚSÍČNĚ.
  • JAK POSTUPUJE BANKA: BANKU ŘÁDEK 101 MOC NEZAJÍMÁ. PRO NI JE TO POUZE ROČNÍ OBRAT. BANKA SE ZAJÍMÁ O PŘÍJEM PO ODEČTENÍ VÝDAJŮ, ZAPLACENÍ ZDRAVOTNÍHO, SOCIÁLNÍHO A DANÍ!

UŽ ZDE JE VIDĚT, ŽE JSOU TO ÚPLNĚ JINÉ SVĚTY.

U PODNIKATELŮ ROZLIŠUJÍ BANKY 3 ZÁKLADNÍ ZPŮSOBY VÝPOČTU PŘÍJMU.

1) VÝPOČET PŘÍJMU DLE PAUŠÁLU – ZDE VEZMEME 60% PAUŠÁL, TEDY 40% MI ZBYDE JAKO PŘÍJEM (60% JSOU VÝDAJE). DLE TOHOTO SCHÉMATU SE VYPOČTE DAŇOVÝ ZÁKLAD. VĚTŠINOU Z TOHO BANKY JEŠTĚ ODEČÍTAJÍ PLATBY ZA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ, SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ A DAŇ (NENÍ TO PRACIDLO).

  • POZN.: TENTO ZPŮSOB VÝPOČTU JE TYPICKÝ PRO PROFESE, KDE JE MINIMUM VÝDAJŮ. NAPŘ. U KONZULTANTŮ, PORADCŮ, PRÁVNÍKŮ, OBCHODNÍCH ZÁSTUPCŮ, TERAPEUTŮ, TÉMĚŘ CELÝ IT SEKTOR ATD.

2) SKUTEČNĚ UPLATNĚNÉ VÝDAJE – ZDE SE OPĚT VYCHÁZÍ Z DAŇOVÉHO ZÁKLADU (ŘÁDEK 104) A ZNOVU VĚTŠINA BANK ODEČÍTÁ PLATBY ZA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ, SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ A DAŇ. TATO VARIANTA SE OD PRVNÍ LIŠÍ POUZE VE ZPŮSOBU PROKAZOVÁNÍ VÝDAJŮ.

  • POZN.: TENTO ZPŮSOB VYUŽÍVAJÍ NEJČASTĚJI LIDÉ PRACUJÍCÍ FYZICKY, TYPICKY ŘEMESLNÍCI, KTEŘÍ SI MOHOU DÁT DO NÁKLADŮ NAKOUPENÝ MATERIÁL, NÁŘADÍ ATD.

3) VÝPOČET DLE OBRATU (ŘÁDEK 101) – ZDE JE VÝPOČET VĚTŠINOU DANÝ URČITÝM % Z ŘÁDKU 101. NEJČASTĚJI SE POHYBUJEME OKOLO 20% Z OBRATU.

  • POZN.: S TÍMTO ZPŮSOBEM VÝPOČTU PŘÍJMU SE SETKÁVÁM NEJMÉNĚ ČASTO. K VYUŽITÍ JE PRO NĚKOHO, KDO MÁ SICE VYSOKÝ OBRAT, ALE VELMI NÍZKÝ DAŇOVÝ ZÁKLAD (TEN NESMÍ BÝT ZÁPORNÝ).

KAŽDÁ BANKA MÁ DALŠÍ VEDLEJŠÍ KRITERIA, KTERÁ MUSÍ BÝT V JEDNOTLIVÝCH VARIANTÁCH SPLNĚNA, ABY BYLO MOŽNÉ AKCEPTOVAT KLIENTŮV PŘÍJEM. VÝPOČET PŘÍJMU Z PRONÁJMU NEBO Z OBRATU S.R.O. ZDE NEZOHLEDŇUJI.

Z PRAXE:

  • POKUD VÍTE, ŽE BUDETE LETOS ŘEŠIT FINANCOVÁNÍ, MÁTE JEŠTĚ PROSTOR NASTAVIT DP TAK, ABY VÁM TO V BANCE VYŠLO. JE DOBRÉ ZJISTIT SI, JAK VYSOKÝ MUSÍM MÍT PROKAZATELNÝ PŘÍJEM, ABY MI BANKA POSKYTLA ÚVĚR V POTŘEBNÉ VÝŠI.
  • NĚKTERÉ BANKY UMÍ VELMI ZAJÍMAVOU VĚC, TZV. „PŘEDANĚNÍ“ – UMÍ ZMĚNIT VÝŠI VÝDAJŮ DLE PAUŠÁLU A TÍM VYTVOŘIT PODNIKATELŮM VYŠŠÍ PŘÍJEM, NEŽ REÁLNĚ VYCHÁZÍ Z DP. VY TAK NEMUSÍTE PLATIT VYŠŠÍ ZÁLOHY NA POJIŠTĚNÍ ANI VYŠŠÍ DANĚ. POUZE V OČÍCH BANKY MÁTE VYŠŠÍ PŘÍJMY.
  • VYBRANÉ PROFESNÍ SKUPINY – VĚTŠINA BANK ZVÝHODŇUJE POVOLÁNÍ, KTERÉ MAJÍ SVOU VLASTNÍ PROFESNÍ KOMORU – NAPŘ. NOTÁŘ, ADVOKÁT, AUDITOR, EXEKUTOR, DAŇOVÁ PORADCE ATD. SPECIALITOU JE ALE TAKÉ IT SPECIALISTA.

V DALŠÍCH DÍLECH SE PODÍVÁME BLÍŽE NA TO, JAK POSUZUJÍ BANKY NOVÉ PARAMETRY DTI A DSTI, TEDY JAK MOC VYSOKOU HYPOTÉKU SI MOHU VZÍT VŮČI MÝM PŘÍJMŮM NEBO TAKÉ NA CO VŠECHNO SI DÁT POZOR PŘI VYŘIZOVÁNÍ HYPOTÉKY.

V PŘÍPADĚ DOTAZŮ JSEM VÁM K DISPOZICI.

TOMÁŠ RUSŇÁK, EFA