Úvěrové registry BRKI, NRKI, Solus.

Úvěrové registry BRKI, NRKI, Solus.

Žadatelé o půjčku se typicky setkávají s tím, že banky i nebankovní společnosti chtějí při žádosti o úvěr souhlas k prověření registru dlužníků. Registry dlužníků jak už název vypovídá vedou informace o FO, které mají nějaký závazek a vedou evidenci o tom, jak ho daný subjekt splácí. 

Jaké jsou oficiální registry dlužníků v ČR, komu slouží a jak se vyhnout záznamu v nich, případně jak požádat o výpis… na to se zaměříme v tomto článku.

Co jsou úvěrové registry a k čemu slouží?

Registry dlužníků využívají banky, státní instituce, leasingové společnosti či nebankovní úvěrové společnosti a mají jim pomoci ověřit si spolehlivost jednotlivců finanční závazky splácet předtím, než jim schválí např. novou půjčku či úvěr.

Banky, spořitelny a další finanční instituce jsou totiž ze Zákona o spotřebitelském úvěru povinny žadatele o půjčku prověřit. Jejich cílem není vám půjčování ztížit, ale zamezit finančním ztrátám způsobeným nespolehlivými a problémovými dlužníky. 

Jak a proč vznikly úvěrové registry?

Úvěrové registry vznikly jako nástroj pro řízení úvěrových rizik a jsou ochranou pro banky a další instituce před klienty, kteří mají potíže se splácením svých závazků. Úvěrové registry fungují po celém světě a to díky bankám a dalším nebankovním společnostem, které se rozhodli sdílet data o klientech a jejich platební morálce. Registry dlužníků jsou tedy jednak oporou pro instituce poskytující úvěry, půjčky a další služby, ale také ochranou pro samotné klienty, kteří mají problémy se splácením svých závazků. Díky registrům je možné udržovat finanční stabilitu společnosti a předcházet tak velké zadluženosti.

Jaké máme úvěrové registry v ČR a kdo je spravuje?

V České republice existují 3 základní úvěrové registry neboli registry dlužníků. Můžeme je rozdělit na bankovní a nebankovní. Informace v registrech jsou v zásadě pozitivní a negativní. Pozitivní záznamy jsou například v případě již splacené půjčky či úvěru. Takový záznam může být klientovi prospěšný a banka ho může na základě takového záznamu vyhodnotit jako důvěryhodného klienta a může získat úvěr za výhodnějších podmínek. Negativní záznam v registru naopak vypovídá o špatné platební morálce, nesplácení úvěrů či půjček včas, zpoždění se splátkami, nezaplacené faktury atd. Tato skutečnost z vás před bankou či jinou institucí udělá klienta s nízkou bonitou a banka může úvěr či půjčku zamítnout či nasadit vyšší úrok.

Pojďme se nyní podívat na jednotlivé registry:

1) BRKIBankovní registr klientských informací –  je spravován společností Czech Banking Credit Bureau. Byl vytvořen v roce 2002 uskupením bank – České spořitelny, Československé obchodní banky, Komerční banky, MONETy Money Bank a UniCredit Bank. Pak se připojovaly další instituce. Jsou v něm shromážděny informace o všech klientech, kteří si vzali v nějaké z českých bank úvěr, disponují kreditní kartou nebo u úvěr/hypotéku pouze žádali. Tzn. že zde nejsou uvedeni pouze neplatiči, ale i zájemci o úvěry či kreditní karty. Informace obsažené v tomto registru slouží primárně k internímu použití jmenovaných bankovních institucí. Po splacení závazků zůstává záznam v registru další 4 roky, v případě neúspěšné žádosti o úvěr 1 rok. Výmaz z registru není prakticky možný. O výpis můžete požádat třemi způsoby online na webových stránkách (za 100Kč), v klientském centru (za 200 Kč) či poštou (poplatek 200Kč + poštovné).

2) NRKI – Nebankovní registr klientských informací (NRKI) – existuje od roku 2004. Funguje na podobném principu jako BRKI, ale  slouží zejména institucím poskytujícím nebankovní úvěry. Spravují ho nebankovními finančními společnostmi zejména společnosti v oblasti leasingu a splátkového prodeje. Jsou zde vedeny záznamy o nebankovních úvěrech fyzických i právnických osob, leasingu apod.

Kdo se do NRKI dostane? – V registru jsou uveřejněni všichni žadatelé o nebankovní úvěr i ti, kdo nebankovní půjčku mají, pokud však není úvěr poskytnut, záznam je po půl roce vymazán. Ostatní zápisy jsou uveřejněny ještě 4 roky po splacení dluhu. Ani v tomto registru nelze zažádat o předčasné vymazání, ale pokud zjistíte chybu nebo nepřesný údaj, můžete se obrátit s žádostí o opravu na Klientské centrum. Každý požadavek je posuzován individuálně

Výpis z NRKI registru lze získat stejným způsobem a za stejné ceny jako výpis z BRKI či dokonce můžete požádat o výpis z obou registrů naráz a to online (za 180 Kč), na klientském centru (za 300 Kč) či poštou (300 Kč + poštovné).

3) SOLUS – Zájmové sdružení právnických osob je sdružení nejrůznějších institucí od bankovních a nebankovních společností, dodavatelů energií až po poskytovatele mobilních služeb a pojišťovny. Solus vede tzv. negativní a pozitivní rejstřík. Do pozitivního rejstříku SOLUS se dostanete podobně jako u předchozích dvou registrů – například žádostí o úvěr. Do negativního pak díky opožděné splátce (o více jak 30 dní), pozdě zaplacené pohledávce (stačí dvakrát po sobě neuhradit splátku úvěru či třikrát po sobě opomenout uhrazení jiné pohledávky nad 500 Kč) nebo pokutě. Solus vede záznamy i o insolvencích. Výmaz ze SOLUS není možný, záznamy jsou uchovány po dobu 3 let. 

Výpis může získat na požádání každá fyzická a právnická osoba. Je ovšem nutné uhradit správní poplatek.

Pokud se dostanete do negativního záznamů registru Solus neprávem, máte nárok na vymazání z něj v případě, že údaje jsou skutečně nepravdivé. Co se týče pozitivního registru, tam pokud nechcete být nemusíte a můžete požádat o výmaz. Jinak platí, že i v něm zůstávají smlouvy ještě 3 roky po jejich ukončení v případě úvěru a 1 rok u operátorů a dodavatelů energií. 

V Solusu lze najít i zamítnuté nebo odvolané žádosti o úvěr, nejdéle však po dobu 3 měsíců. 

Jak se vyhnout negativním záznamům v registru dlužníků?

Řešením by bylo nepůjčovat si a platit vše řádně a včas. Koupit si například dům z vlastních našetřených zdrojů, může být ale trochu složité a né všichni máme předem našetřeno a tak tedy pokud už jste připraveni si půjčku či úvěr vzít, velmi dobře si propočítejte, zda budete mít každý měsíc na splátky. 

Důležitá je také komunikace s věřitelem. V případě neschopnosti splácet, či jakýchkoliv dalších finančních problémech, ho kontaktujte včas a pokuste se společně najít vhodné řešení. Banky nabízí odložení splátek, posunutí data splácení a nebo pojištění v případě neschopnosti splácet. Vždy je lepší svoji finanční situaci řešit co nejdříve a podniknout kroky k nápravě a vyhnout se tak negativním záznamům v registrech dlužníků.

Pokud jste v podobné situace a chcete řešit během následujícího roku vlastní bydlení, můžete se mi ozvat, rád se s vámi o tom pobavím.